Värdegrund och syfte

“Isis -En samlingsplats för nördfeminister” eller #isisnerdfeminism är en plats för nördfeminister att samlas, diskutera, lyssna på föreläsningar, prova på nya delar av hobbyn och framför allt umgås med likasinnade.

Syftet med initiativet är
att främja jämställdhet inom spelhobbyn och att få fler tjejer att känna sig välkomna i hobbyn. Syftet är även att lyfta och uppmärksamma problem i hobbyn som beror på sexism och diskriminerande strukturer och se hur man kan arbeta för att lösa dessa, både som förening/organisation och som privatperson.
På konvent som Gothcon och på de event som arrangeras ska initiativet även vara en trygg plats för nördfeminister att träffas, lyssna på föreläsningar och träffa likasinnande med ett bra jämställdhetstänk  som älskar spel.
#isisnerdfeminism riktar sig främst till de som identifierar sig som kvinnor men merparten av de aktiviteter som #isisnerdfeminism arrangerar är öppet för nördfeminister i alla ålder och av alla könstillhörigheter.
Tanken är att miljön på #isisnerdfeminismska vara välkomnande för nya personer inom spelkulturen men även att gamla inom spelhobbyn ska kunna känna sig hemma. På #isisnerdfeminism ska det inte förekomma elitism eller mobbing och jag vill inte veta av att man ser ner på nya nördfeminister på grund av deras intressen eller vetskap.

Det finns många olika nördområden men Isis arrangemang riktar sig främst mot dessa:
Brädspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Kortspel
Tvspel
Datorspel
Anime
Manga Cosplay E-sport Fantastik


#isisnerdfeminismär ett feministiskt initiativ och det präglar allt som arrangeras i initiativets regi. Det som arrangeras på #isisnerdfeminismska ha en feministisk vinkel i syfte att kunna förbättra spelkulturen.
#isisnerdfeminism är starkt emot rasism, könsdiskriminering samt diskriminering av LBTQ-personer och arbetar för ökad medvetenhet om de problem som denna attityd medför i spelkulturen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar