Webbundersökningen “Nördtjejer i Sverige”

I samband med Isis 2013 så bestämde jag mig för att göra en enkätundersökning bland kvinnliga nördar i Sverige. Jag satte samman en enkät med frågor och skickade ut den på facebook och twitter i de grupper och nätverk jag kände till. Jag tänkte att jag skulle få runt tjugo svar vilket helt hade räckt för mig . Jag fick 101 svar från nördtjejer runt om i hela Sverige vilket var helt fantastiskt. Resultatet sattes samman och presenterades på Isis 2013 och Gothcon i en liten miniutställning. Då alla som svarat på enkäten inte hade möjlighet att ta sig till Gothcon så blev det senare så att jag satte samman svaren i en PDF och lade upp på nätet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar